חדשות אחרונות
 
לוח זמנים להגשת בקשות למלגות לשנת הלימודים תש"פ 2019-2020:
■ 1.1.19 - מועד ראשון להגשת בקשות ומסמכים נלווים עבור שנת הלימודים תשע"ט.
■ 30.4.19 - מועד אחרון להגשת בקשות ומסמכים נלווים עבור שנת הלימודים תשע"ט.
■ 16.7.19 - הודעה של הקרן למי שעבר את תהליך המיון הראשוני (הודעה למתאימים בלבד).
■ 28.7.19 - יתקיים יום ראיונות למבקשי המלגה (למי שעבר את תהליך המיון וקיבל הודעה על כך מהקרן יחד עם שעת הראיון). יום הראיונות יתקיים באוניברסיטת בר-אילן במרכז לחקר הלאדינו על-שם נעימה ויהושע סלטי
■ 24.10.19- טקס קבלת מלגות (למי שקיבל הודעה על כך לאחר יום הראיונות) בין השעות 17:30 ל-19:00
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
■ 1.1.20 - מועד ראשון להגשת בקשות ומסמכים נלווים עבור שנת הלימודים תשפ"א (2020). [במועד זה יועלה לאתר טופס בקשת מלגה חדש]

YEHOSHUA SALTI FOUNDATION

המועד להגשת מלגה לשנת הלימודים התש"ף הסתיים.

המועד להגשת בקשות מלגה לשנת הלימודים התשפ"א 

יפתח בתאריך 1.1.20 ויסתיים בתאריך 30.4.20

נא לעיין במדריך הגשת המלגה טרם ההגשה

למי מיועדות המלגות?

■ המלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדי שיש להם זיקה לעולמם התרבותי-הלשוני של דוברי הלאדינו לתפוצותיהם או לבעלי זיקה ללדינו או לתרבות/מורשת לדינו או יוצאי מדינות דוברות לאדינו (תורכיה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה לשעבר).

 

■ המלגות ניתנות לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים הבאה (העוקבת) לשנת הגשת הבקשה למלגה. לא תינתן מלגה למי שמגיש בקשה בשנת הלימודים האחרונה שלו.

 

■ עדיפות משמעותית תינתן על-בסיס רקע סוציו-אקונומי, העדר תמיכות ומלגות אחרות או רקע אישי מיוחד.

 

■ על כל המועמדים להציג הישגים אקדמיים ראויים.

 

■ המלגות יינתנו ללומדים בכל תחומי הלימוד במוסדות האוניברסיטאיים להשכלה גבוה בישראל.

 

■ תינתן עדיפות למי שיציג פעילות התנדבותית או שירות צבאי, לאומי או אזרחי, בעבר ובהווה.

ד"ר יהושע סלים סלטי