חדשות אחרונות
 
לוח זמנים להגשת בקשות למלגות לשנת הלימודים תש"פ 2019-2020:
■ 1.1.19 - מועד ראשון להגשת בקשות ומסמכים נלווים עבור שנת הלימודים תשע"ט.
■ 30.4.19 - מועד אחרון להגשת בקשות ומסמכים נלווים עבור שנת הלימודים תשע"ט.
■ 16.7.19 - הודעה של הקרן למי שעבר את תהליך המיון הראשוני (הודעה למתאימים בלבד).
■ 28.7.19 - יתקיים יום ראיונות למבקשי המלגה (למי שעבר את תהליך המיון וקיבל הודעה על כך מהקרן יחד עם שעת הראיון). יום הראיונות יתקיים באוניברסיטת בר-אילן במרכז לחקר הלאדינו על-שם נעימה ויהושע סלטי
■ 24.10.19- טקס קבלת מלגות (למי שקיבל הודעה על כך לאחר יום הראיונות) בין השעות 17:30 ל-19:00
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
■ 1.1.20 - מועד ראשון להגשת בקשות ומסמכים נלווים עבור שנת הלימודים תשפ"א (2020). המועד נפתח! [עלה לאוויר טופס בקשת מלגה חדש]

YEHOSHUA SALTI FOUNDATION

המועד להגשת בקשות מלגה לשנת הלימודים התשפ"א 

נפתח בתאריך 1.1.20 ויסתיים בתאריך 30.4.20

שימו לב(!) לאור מצב החירום בעקבות נגיף הקורונה -

המועד האחרון הוארך ליום 1.5.20

נא לעיין במדריך הגשת המלגה טרם ההגשה

למי מיועדות המלגות?

■ המלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדי שיש להם זיקה לעולמם התרבותי-הלשוני של דוברי הלאדינו לתפוצותיהם או לבעלי זיקה ללדינו או לתרבות/מורשת לדינו או יוצאי מדינות דוברות לאדינו (תורכיה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה לשעבר).

 

■ המלגות ניתנות לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים הבאה (העוקבת) לשנת הגשת הבקשה למלגה. לא תינתן מלגה למי שמגיש בקשה בשנת הלימודים האחרונה שלו.

 

■ עדיפות משמעותית תינתן על-בסיס רקע סוציו-אקונומי, העדר תמיכות ומלגות אחרות או רקע אישי מיוחד.

 

■ על כל המועמדים להציג הישגים אקדמיים ראויים.

 

■ המלגות יינתנו ללומדים בכל תחומי הלימוד במוסדות האוניברסיטאיים להשכלה גבוה בישראל.

 

■ תינתן עדיפות למי שיציג פעילות התנדבותית או שירות צבאי, לאומי או אזרחי, בעבר ובהווה.

ד"ר יהושע סלים סלטי