ד"ר יהושע סלים סלטי
ד"ר יהושע סלים סלטי

press to zoom
נעימה ויהושע סלטי
נעימה ויהושע סלטי

press to zoom
ד"ר יהושע סלים סלטי
ד"ר יהושע סלים סלטי

press to zoom
1/2
חדשות אחרונות
לוח זמנים להגשת בקשות למלגות לשנת הלימודים תשפ"ב 2020-2021:
■ 1.1.21 - מועד ראשון להגשת בקשות ומסמכים נלווים עבור שנת הלימודים תשפ"ב (2021). במועד זה יועלה טופס בקשה חדש לקבלת מלגה.
■ 30.4.21 מועד אחרון להגשת בקשה לקבלת מלגה.
■ 1.8.21 מועד משוער לקבלת תשובות וזימון לראינות למי זעבר על המיון.
בהצלחה!

YEHOSHUA SALTI FOUNDATION

המועד להגשת בקשות מלגה לשנת הלימודים התשפ"ב 

נפתח בתאריך 1.1.21 ויסתיים בתאריך 30.4.21

נא לעיין במדריך הגשת המלגה טרם ההגשה

למי מיועדות המלגות?

■ המלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדי שיש להם זיקה לעולמם התרבותי-הלשוני של דוברי הלאדינו לתפוצותיהם או לבעלי זיקה ללדינו או לתרבות/מורשת לדינו או יוצאי מדינות דוברות לאדינו (תורכיה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה לשעבר).

 

■ המלגות ניתנות לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים הבאה (העוקבת) לשנת הגשת הבקשה למלגה. לא תינתן מלגה למי שמגיש בקשה בשנת הלימודים האחרונה שלו.

 

■ עדיפות משמעותית תינתן על-בסיס רקע סוציו-אקונומי, העדר תמיכות ומלגות אחרות או רקע אישי מיוחד.

 

■ על כל המועמדים להציג הישגים אקדמיים ראויים.

 

■ המלגות יינתנו ללומדים בכל תחומי הלימוד במוסדות האוניברסיטאיים להשכלה גבוה בישראל.

 

■ תינתן עדיפות למי שיציג פעילות התנדבותית או שירות צבאי, לאומי או אזרחי, בעבר ובהווה.