בקשת
מלגה

המלגות של קרן סלטי נועדו לתמוך בסטודנטים ישראלים באוניברסיטאות שמשפחותיהם ממוצא ספרדי, שיש להם זיקה לעולם התרבותי-הלשוני של דוברי הלאדינו, כדוגמת קהילות תפוצות דוברות לאדינו כמו טורקיה, בולגריה, יוון או יוגוסלביה לשעבר או שיכולים להראות זיקה ללאדינו.

המלגות יוענקו לסטודנטים שלומדים בשנת הלימודים הבאה, כלומר; שנת הלימודים שלאחר שנת תאריך הגשת בקשת המלגה שלהם.

אנא בדוק את לוח השנה שלהלן עבור בקשות למלגות.

דרישות וזכאות

לקראת מחזור הבקשה הקרוב, על המועמדים לעמוד בכל הדרישות הבאות על מנת שהבקשה תועבר לדיון בוועדה:

א. המועמדים נדרשים להצביע על זיקה לתרבות או למורשת של הלאדינו.

ב. על המבקש להיות סטודנט באוניברסיטה ישראלית. זכאים סטודנטים בכל תחומי הלימוד במוסדות הנ”ל.

ג. רקע סוציו-אקונומי היעדר תמיכה אחרת או נסיבות מיוחדות אם יש ברקע האישי יקבלו עדיפות.

ד. הצטיינות בלימודים. יש להצביע על הישגים לימודיים כל המועמדים חייבים להציג הישגים אקדמיים מתאימים כמפורט להלן.

ה. תינתן עדיפות לבעלי פעילות התנדבותית או שירות צבאי, לאומי או אזרחי, בעבר ובהווה.

ו. השתתפות בטקס קבלת המלגות הינה חובה לקבלת מלגה.

לא זכאים

תלמידי שנה אחרונה ללא אישור קבלה ללימודים נוספים בשנת הלימודים העוקבת אינם זכאים למלגה.

מועמדים מתחת לסף הציון הממוצע שמפורט כאן לא יהיו זכאים למלגות.

לוח הבקשות למלגות
01
ינו
הבקשה למלגות 2024-25 מתחילה ב-01 בינואר 2024. אנא קרא את "מדריך הגשת המלגות" בעיון. בהצלחה!
01/01/2024
30
אפר
מועד אחרון להגשת בקשה למלגה.
30/04/2024
01
אוג
מועד משוער לקבלת הזמנה לראיונות כדי להחליט מי יעבור את המיון הסופי.
01/08/2024
no
01
אוג
יום ראיונות צפוי במהלך אוגוסט 2024
01/08/2024
no
22
ספט
טקס המלגה צפוי להתקיים בסתיו וכולל חשיפה לעולם הלאדינו. נוכחות בטקס היא תנאי לקבלת מלגה.
22/09/2023

לפני הגשת מועמדות

בדוק שהזנת את כל הפרטים באפליקציה המקוונת.

בדוק שכל המסמכים הדרושים הועלו

בדוק שכל הצהרה על מצב משפחתי / רפואי / אישי או אחר צורפה עם מסמכים תומכים.


חומרי יישום

לפני הגשת הבקשה, אנא ודא שהעלית את כל המסמכים הבאים (אי הגשת כל המסמכים עלולה לפסול את הבקשה על הסף):

טופס הבקשה המקוון הכולל את כל הפרטים הוזן במלואו

מסמכים שיש להעלות

תמונה עדכנית של המבקש

צילום של ת.ז. (כולל סמך – הסדין הכחול)

גיליון ציונים (עד תאריך הגשת הבקשה)

2 תלושי שכר אחרונים

קורות חיים

מכתב מקדים או פניה בכתב לקרן (לא חובה אבל בהחלט מומלץ)

כל מסמך נלווה רלוונטי אחר לדעת המועמד או התומך במידע הבקשה

הגשת הבקשה המקוונת* (שיטה חדשה)

לאחר פתיחת הבקשה המקוונת היא תישאר פעילה למשך כ-30 יום.

אם הבקשה לא הושלמה תוך כ-30 יום, על המבקש להתחיל בקשה חדשה.

הבקשה המקוונת תוגש לאחר העלאת כל התיעוד.

לכל שאלה הנוגעת להגשת מועמדות נא לפנות לגב’ אירן קרסנר בנייד: 054-7719202

שימו לב שרק בקשות מקוונות יתקבלו.

תהליך בחירה

בקשות מתאימות יידונו על ידי מועצת המנהלים של קרן סלטי.

המועמדים המתאימים ביותר יוזמנו לראיון אישי במועד ובשעה שיקבעו מראש.

אנא בדוק את לוח השנה עבור בקשת המלגה ולוח זמנים להערכה.

ציפיות ממקבלי המלגות

בהגשת הבקשה מצהיר המבקש כי כל הפרטים והמסמכים הנלווים הינם נכונים, מלאים ומדויקים, כי שיקול הדעת הבלעדי להענקת המלגה נתון להנהלת קרן סלטי וכי קרא והסכים לכל האמור. בטופס הבקשה לקבלת מלגה.

כל המועמדים שמועמדותם תאושר יתבקשו להשתתף בטקס הענקת המלגה, כתנאי לקבלת המלגה.

ייתכן שפרטיהם של מקבלי המלגות ותמונותיהם מטקס חלוקת המלגות יועלו לאתר הקרן ואולי הקרן תעשה בהם שימוש בפרסומיה השונים. בהגשת בקשה למלגה הסטודנט נותן הסכמה לאמור לעיל.

העלאה ו/או שליחה של פרטיך הבקשה וכן צרופותחיה מהווה הסכמה לזכות של הקרן לשמור את הפרטים והצרופות הידי הקרן.

כחלק מהחזון והערכים של קרן סלטי, מקבלי המלגות צפויים להתנדב ולתרום בזמנם ובכישוריהם בדרך שיבחרו, במהלך שנת הלימודים בה יקבלו מלגות על מנת לשנות ולהשפיע באופן חיובי על סביבתם. ציפייה זו אינה תנאי לקבלת מלגה אלא תקווה לאפשר שינוי חיובי באמצעות מעשים טובים.

חוקרים שיבחרו לשרת בהתנדבות יוזמנו לטקס הענקת המלגות בשנה שלאחר מכן ויקבלו עידוד לחלוק את תרומתם עם מקבלי המלגות החדשים והקרן.

הכרה של הקרן

מקבל המלגה מתבקש לתעד בעבודת תואר שני/דוקטורט שלו שהן נעשו בין היתר בסיוע קרן סלטי.

ספי זכאות

תואר ראשון

הצגת אישור הקבלה ללימודי תואר ראשון שיתחילו בשנת הלימודים הבאה לאחר מועד הגשת הבקשה

לימוד במסגרת תכנית לימודים מלאה

יש ממוצע של 90 ומעלה בסוף שנת הלימודים הראשונה

גיל מקסימום של 28 שנים בעת הגשת הבקשה

תואר שני

הצגת אישור קבלה ללימודי תואר שני שיתחילו בשנה האקדמית העוקבת לאחר מועד הגשת הבקשה.

הצגת הצעת מחקר לתזה שאושרה על ידי ועדת התואר השני במוסד הלימודים שלהם (במידה והלימוד הוא במסלול הכולל תזה).

יש ציון ממוצע של לפחות 86.

מתן עותק של התזה שלהם, לאחר השלמתו.

גיל מקסימום של 32 שנים בעת הגשת הבקשה.

תואר שלישי

הצגת אישור קבלתם ללימודי דוקטורט שיתחילו בשנה האקדמית הבאה לאחר מועד הגשת הבקשה.

הצגת הצעת מחקר לעבודת דוקטור שאושרה על ידי ועדת הדוקטורט במוסד הלימודים שלהם.

מתן עותק של עבודת הדוקטורט שלהם בסיום.

גיל מקסימום של 40 שנים בעת הגשת הבקשה.

מועמדים מעל גיל 40 יישקלו על בסיס כל מקרה לגופו.

הכרזה על מקבלי מלגות

המועמדים יקבלו מידע מהקרן לאחר הראיונות שלהם.

פרטי המלגאים, תמונות וסרטוני טקס הצגת המלגה יפורסמו בעמוד האינטרנט של הקרן והגשת הבקשה הינה הסכמה לכך.

שאלות נפוצות

מוכנים להגיש מועמדות?

מחזור הבקשות לשנת 2024 ייפתח בינואר 2024.

קיבלתי מלגה, האם אוכל להגיש בקשה שוב?

מועמדים שקיבלו בעבר מלגה מהקרן מוזמנים להגיש בקשות למלגה גם בשנות הלימודים הבאות (כל עוד אינם בשנה האחרונה).

מתי המועד האחרון להגשת מועמדות למלגה?

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 30 באפריל.

לא קיבלתי מלגה ואני רוצה להגיש בקשה חוזרת. האם ניתן לקבל משוב מדוע לא קיבלתי?

אם המידע זמין, משוב על תוצאות הבקשה שלך יינתן לפי בקשה.

מתי יודיעו למועמדים על התוצאות?

מועמדים המקבלים מלגות יקבלו הודעה על תוצאות בקשתם באוגוסט.

אני מסיים השנה, האם אוכל להגיש בקשה למלגה?

בקשות מסטודנטים בשנה האחרונה לא מתקבלות.

האם טופס הבקשה והחומר הנלווה יוחזרו?

טופס הבקשה וכל חומר נלווה לא יוחזר ולא יישמר.

הפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות לשונית בלבד אך מיועדת לשני המינים כאחד.

טופס בקשה למלגה

הבקשה למלגות 2024-25 מתחילה בינואר 01, 2024.
אנא קרא בעיון את "מדריך בקשת המלגה".
בהצלחה!