בקשת
מלגה

המלגות של קרן סלטי נועדו לתמוך בסטודנטים ישראלים ממוצא ספרדי בעלי זיקה תרבותית-לשונית לדוברי לאדינו, ומקורם במדינות דוברי לאדינו כגון טורקיה, בולגריה, יוון או יוגוסלביה לשעבר.

המלגות מוצעות לסטודנטים לקראת השנה האקדמית הבאה, כלומר : שנת הלימודים שלאחר מועד הגשת הבקשה.

אנא בדוק את לוח השנה שלהלן עבור בקשות למלגות.

מועמדים בתפקיד מילואים שימו לב לדברים הבאים:

אנא הקלידו “3010” בשאלה המתיחסת לציונים שלכם.
אנא העלו את “טופס 3010” שנמצא באתר www.miluim.idf.il במקום מסמך ממוצע הציונים.

דרישות וזכאות

על מגישי הבקשה במחזור הזה לעמוד בדרישות ובתאים הבאים כדי שהבקשה תועבר לשיקולי הועדה.

א. המועמדים נדרשים להצביע על זיקה לתרבות או למורשת של הלאדינו

ב. על המבקש להיות סטודנט באוניברסיטה ישראלית. זכאים סטודנטים בכל תחומי הלימוד במוסדות הנ”ל.

ג. רקע סוציו-אקונומי עדיפות תינתן למועמדים חסרי תמיכה כלכלית או נסיבות מיסוי מיוחדות.

ד. הצטיינות בלימודים על כל מועמד להציג השגים אקדמיים מתאימים, כמפורט להלן.

ה. תינתן עדיפות לבעלי פעילות התנדבותית או שירות צבאי, לאומי או אזרחי, בעבר ובהווה.

ו. השתתפות בטקס קבלת המלגות הינה חובה לקבלת מלגה.

לא זכאים

תלמידי שנה אחרונה ללא אישור קבלה ללימודים נוספים בשנת הלימודים העוקבת אינם זכאים למלגה.

מועמדים מתחת לסף הציון הממוצע שמפורט כאן לא יהיו זכאים למלגות.

לוח הבקשות למלגות
01
ינו
הבקשה למלגות 2024-25 מתחילה ב-01 בינואר 2024. אנא קרא את "מדריך הגשת המלגות" בעיון. בהצלחה!
01/01/2024
30
אפר
מועד אחרון להגשת בקשה למלגה.
30/04/2024
01
אוג
מועד משוער לקבלת הזמנה לראיונות כדי להחליט מי יעבור את המיון הסופי.
01/08/2024
no
01
אוג
יום ראיונות צפוי במהלך אוגוסט 2024
01/08/2024
no
21
יול
טקס המלגה צפוי להתקיים בסתיו וכולל חשיפה לעולם הלאדינו. נוכחות בטקס היא תנאי לקבלת מלגה.
21/07/2024

לפני הגשת מועמדות

נא לבדוק שכל הפרטים בטופס המקוון הוזנו כנדרש.

נא לבדוק שכל המסמכים הדרושים הועלו

נא לבדוק שלכל ההצהרות על מצב משפחתי/רפואי/ אישי או אחר צורפו המסמכים התומכים.

חומרי יישום

לפני הגשת הבקשה נא ודאו שהעלתם את כל המסמכים המפורטים להלן (העדר מסמך עלול לפסול את הבקשה על הסף)

כמו כן נא ודאו שכל הפרטים בטופס הבקשה המקוון הוזנו כנדרש.

מסמכים שיש להעלות

תמונה עדכנית של המבקש

צילום של ת.ז. (כולל סמך – הסדין הכחול)

גליון ציונים (מעודכן לתאריך הגשת הבקשה)-  או טופס 3010 אם במילוים

2 תלושי שכר אחרונים

קורות חיים

מכתב מקדים או פניה בכתב לקרן (לא חובה אבל בהחלט מומלץ)

כל מסמך נלווה רלוונטי אחר לדעת המועמד או התומך במידע הבקשה

 

הגשת הבקשה המקוונת* (שיטה חדשה)

לאחר פתיחת הבקשה המקוונת היא תישאר פעילה למשך כ-30 יום.

אם הבקשה לא הושלמה תוך כ-30 יום, על המבקש להתחיל בקשה חדשה.

הבקשה המקוונת תוגש לאחר העלאת כל התיעוד.

לכל שאלה הנוגעת להגשת מועמדות נא לפנות לגב’ אירן קרסנר בנייד: 054-7719202

שימו לב שרק בקשות מקוונות יתקבלו.

תהליך בחירה

בקשות מתאימות יידונו על ידי מועצת המנהלים של קרן סלטי.

המועמדים המתאימים ביותר יוזמנו לראיון אישי במועד ובשעה שיקבעו מראש.

אנא בדקו את לוח השנה עבור בקשת המלגה.

ציפיות ממקבלי המלגות

בהגשת הבקשה מצהיר המבקש כי כל הפרטים  להנהלת קרן סלטי, וכי קרא והסכים לכל האמור בטופס הבקשה לקבלת מלגה.

כל המועמדים שמועמדותם תאושר יתבקשו להשתתף בטקס הענקת המלגה, כתנאי לקבלת המלגה.

ייתכן שפרטיהם של מקבלי המלגות ותמונותיהם מטקס חלוקת המלגות יועלו לאתר הקרן ואולי הקרן תעשה בהם שימוש בפרסומיה השונים. בהגשת בקשה למלגה הסטודנט נותן הסכמה לאמור לעיל.

העלאה ו/או שליחה של פרטי הבקשה וכן צרופותיה מהווה הסכמה לקרן סלטי לשמור את הפרטים והצרופות בידי הקרן.

כחלק מהערכים והחזון של קרן סלטי, מצפים ממקבלי המלגות לתרום מזמנם וכישוריהם ולהתנדב בדרך שיבחרו במהלך שנת הלימודים שבה קיבלו את המלגה, וזאת במטרה לשנות ו/או להשפיע באופן חיובי על סביבתם. ציפיה זו אינה תנאי לקבלת המלגה אלא לאפשר שינויים לטובה דרך מעשים טובים.

מקבלי המלגות הבוחרים לשרת בעבודות התנדבות, יוזמנו לטקס הענקת המלגות בשנת שלאחר מכן, ויקבלו עידוד לחלוק את תרומתם עם מקבלי המלגות החדשים של הקרן. 

 

הכרה של הקרן

מקבלי המלגות מתבקשים לציין בתוכן העבודות לתארים השונים – תואר שני/שלישי כי הם נעשו, בין היתר, בסיוע קרן סלטי.

ספי זכאות

תואר ראשון   

הצגת אישור הקבלה ללימודי תואר ראשון שיתחילו בשנת הלימודים הבאה לאחר מועד הגשת הבקשה

לימוד במסגרת תכנית לימודים מלאה

ממוצע ציונים של 90 ומעלה בסוף שנת הלימודים הראשונה

בגיל מקסימום 28 שנים בעת הגשת הבקשה

תואר שני

הצגת אישור קבלה ללימודי תואר שני שיתחילו בשנה האקדמית העוקבת לאחר מועד הגשת הבקשה.

הצגת הצעת מחקר לתזה שאושרה על ידי ועדת התואר השני במוסד הלימודים שלהם (במידה והלימוד הוא במסלול הכולל תזה).

ממוצע ציונים של 86 ומעלה.

מתן עותק של התזה שלהם, לאחר השלמתו.

בגיל מקסימום  32 שנים בעת הגשת הבקשה.

תואר שלישי

הצגת אישור קבלתם ללימודי דוקטורט שיתחילו בשנה האקדמית הבאה לאחר מועד הגשת הבקשה.

הצגת הצעת מחקר לעבודת דוקטור שאושרה על ידי ועדת הדוקטורט במוסד הלימודים שלהם.

מתן עותק של עבודת הדוקטורט שלהם בסיום.

בגיל מקסימום 40 שנים בעת הגשת הבקשה.

מועמדים מעל גיל 40 יישקלו על בסיס כל מקרה לגופו.

הכרזה על מקבלי מלגות

המועמדים יקבלו מידע מהקרן לאחר הראיונות שלהם.

פרטי המלגאים, תמונות וסרטוני טקס הצגת המלגה יפורסמו בעמוד האינטרנט של הקרן והגשת הבקשה הינה הסכמה לכך.

שאלות נפוצות

מוכנים להגיש מועמדות?

מחזור הבקשות לשנת 2024 ייפתח בינואר 2024.

קיבלתי מלגה, האם אוכל להגיש בקשה שוב?

מועמדים שקיבלו בעבר מלגה מהקרן מוזמנים להגיש בקשות למלגה גם בשנות הלימודים הבאות (כל עוד אינם בשנה האחרונה).

מתי המועד האחרון להגשת מועמדות למלגה?

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 30 באפריל.

לא קיבלתי מלגה ואני רוצה להגיש בקשה חוזרת. האם ניתן לקבל משוב מדוע לא קיבלתי?

אם המידע זמין, משוב על תוצאות הבקשה שלך יינתן לפי בקשה.

מתי יודיעו למועמדים על התוצאות?

מועמדים המקבלים מלגות יקבלו הודעה על תוצאות בקשתם באוגוסט.

אני מסיים השנה, האם אוכל להגיש בקשה למלגה?

בקשות מסטודנטים בשנה האחרונה לא מתקבלות.

האם טופס הבקשה והחומר הנלווה יוחזרו?

טופס הבקשה וכל חומר נלווה לא יוחזר ולא יישמר.

הפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות לשונית בלבד אך מיועדת לשני המינים כאחד.

טופס בקשה למלגה

הבקשות למלגה לשנת הלימודים 2024 – 2025 הושלמו.