טקס חלוקת מלגות לשנת הלימודים תשע"ו - השנה ה-32: 15.10.15

טקס חלוקת מלגות לשנת הלימודים תשע"ז - השנה ה-33: 29.10.16

טקס חלוקת מלגות לשנת הלימודים תשע"ט - השנה ה-35: 9.12.18

טקס חלוקת מלגות לשנת הלימודים תש"פ - השנה ה-36: 24.10.19