חברי ההנהלה של קרן סלטי

 

■ ד"ר יהושע סלים סלטי

 

 

 

 

 

 
■ מר חיים סלטי 
 
 
 
 
■ מר מוני סלטי 
 
 
 
 
■ עו"ד ניר בר

 

 

 

 

 

 

 

פרופ’ שמואל רפאל 

 

 

 

 

 

 

                          (צילום: אגף דוברות אוניברסיטת בר-אילן)

 

עו"ד אודי אסא 
 
מר ניסו גובניש
 
עו"ד שלומית ארליך
 
 
 
 
רו"ח יוסי בן אלטבט
 
 
 
מבקר: יניר פרקש ושות’ (ישראל)
מזכירת הקרן: גב' אירנה קרסנר
 
 
 
פרופ' שמואל רפאל
עו"ד ניר בר
ד"ר יהושע סלים סלטי
מר מוני סלטי
מר חיים סלטי
עו"ד שלומית ארליך
רו"ח יוסי בן אלטבט
יניר פרקש ושות' רואי חשבון
יניר פרקש ושות' רואי חשבון