Selim Salti   -  יהושע סלים סלטי
Selim Salti - יהושע סלים סלטי

press to zoom
Naime & Selim Salti and Family  -  מימי סלים סלטי ומשפחתם
Naime & Selim Salti and Family - מימי סלים סלטי ומשפחתם

press to zoom
Selim Salti   -  יהושע סלים סלטי
Selim Salti - יהושע סלים סלטי

press to zoom
1/2
חדשות אחרונות
לוח זמנים להגשת בקשות למלגות לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023:

■ 1.1.22 - נפתח המועד להגשת בקשות מלגה עבור שנת הלימודים תשפ"ג (2022-2023). ניתן להוריד את הטופס בלחצן האדום מימין. ניתן לקרוא אל תנאי סף גם בעמוד הראשון בטופס וגם באתר כאן למעלה בלשונית: "מדריך להגשת מלגה". בהצלחה!

■ 30.4.22 מועד אחרון להגשת בקשה לקבלת מלגה. המועד האחרון להגשת מלגות הסתיים

■ 1.8.22 מועד משוער לקבלת תשובות וזימון לראינות למי עבר על המיון.

יום ראיונות צפוי במהלך אוגוסט 2022.

טקס המלגות צפוי להתקיים בסתיו.


בהצלחה!

YEHOSHUA SALTI FOUNDATION

המועד להגשת בקשות מלגה לשנת הלימודים התשפ"ג 

הסתיים בתאריך 30.4.22

ניתן לעיין במדריך הגשת המלגה טרם ההגשה (בלשונית למעלה בתפריט)

המועד להגשת מלגות לשנת הלימודים התשפ"ד יפתח בתאריך 1.1.2023

למי מיועדות המלגות?

■ המלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדי שיש להם זיקה לעולמם התרבותי-הלשוני של דוברי הלאדינו לתפוצותיהם או לבעלי זיקה ללדינו או לתרבות/מורשת לדינו או יוצאי מדינות דוברות לאדינו (תורכיה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה לשעבר).

 

■ המלגות ניתנות לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים הבאה (העוקבת) לשנת הגשת הבקשה למלגה. לא תינתן מלגה למי שמגיש בקשה בשנת הלימודים האחרונה שלו.

 

■ עדיפות משמעותית תינתן על-בסיס רקע סוציו-אקונומי, העדר תמיכות ומלגות אחרות או רקע אישי מיוחד.

 

■ על כל המועמדים להציג הישגים אקדמיים ראויים.

 

■ המלגות יינתנו ללומדים בכל תחומי הלימוד במוסדות האוניברסיטאיים להשכלה גבוה בישראל.

 

■ תינתן עדיפות למי שיציג פעילות התנדבותית או שירות צבאי, לאומי או אזרחי, בעבר ובהווה.